Kontratat e nenshkruara

Kontrate e nenshkruar ndermjet shoqerise “Garden Line” dhe shoqerise “Elmazaj Konstruksion” shpk me objekt ”Germim,transport dhe depozitim materiali,struktura hekuri dhe betoni,rregullim I skarpatave per ndertimin e rruges Dames-Tepelene,segmenti Memaliaj-Tepelene.

Vlera e kesaj kontrate: 1 770 000 euro

Kontrate e nenshkruar ndermjet “Trema Engineering 2 shpk &Strabag AG” dhe shoqerise “Elmazaj Konstruksion”shpk me objekt “Rehabilitimi I lumit te Tiranes”.

Vlera e kesaj kontrate: 1 500 000 euro

Kontrate e nenshkruar ndermjet shoqerise “Harmonia 2”shpk dhe “Elmazaj Kontruksion”shpk me objekt “Projekt Zbatimi I Diges se Muriz Thane,Lushnje”.

Vlera e kesaj kontrate: 920 000 euro

Kontrate e nenshkruar ndermjet shoqerise “Gener2 shpk” dhe shoqerise “Elmazaj Konstruksion shpk” me objekt “Ndertimi I shtresave te rruges dhe strukturave te betonit ,Corovod-Potom”.

Vlera e kesaj kontrate: 3 000 000 euro

Kontrate e nenshkruar ndermjet shoqerise “Serenissima Costruzioni” dhe shoqerise “Elmazaj Konstruksion shpk” me objekt “Ndertimi I vepres se By-Pass,Fier ”.

Vlera e kesaj kontrate: 5 500 000 euro

Kontrate e nenshkruar ndermjet shoqerise “Trema Engineering2 shpk” dhe shoqerise “Elmazaj Konstruksion shpk” me objekt “Rehabilitimin I kanaleve vadites Krutje”.

Vlera e kesaj kontrate: 1 100 000 euro

Testimonial TEKNOKXGROUP CATERPILLAR

Elmazaj, një ekip me njerëz të rinj, entuziastë e të gatshëm për të ndërmarrë sfida dhe për të vazhduar përpara me zgjidhje të reja. Ata ecin përpara kilometër pas kilomentri, me shpejtësi të lartë dhe pa hezitim...

Tashmë kompania Elmazaj e pajisur me sistemin 3D Machine Control Dual GPS e gjen padyshim veten në një nivel të ri, duke hapur rrugën për ecjen e saj të fuqishme dhe me marshe të plota përpara.