• Lagja 1 Maj,Rruga "Sotir Bare"
    Fier, Shqiperi

Lagja 1Maj, Rruga "Sotir Bare", Fier, Shqipëri
NIPT-i: L33229401T

Forma e kontaktit