Projektet e realizuara

ACS 03 Kompresori
Gazësjellësit TAP, Seman, Fier

Në projektin e sheshit të kompresorit të gazësjellësit TAP, Seman, Fier jemi angazhuar në fazën... Lexo më shumë

Rrugët e aksesit, Projektit TAP

Në projektin "Rruget e aksesit, Projektit TAP" na u besua sektori më i vështirë prej 23+100 km, Corovodë - Potom... Lexo më shumë

Kanalet vaditëse, Lushnje

Nga komania Trema Engineering 2 na u besuan mbi 12mij meter linear pastrim dhe betonim i kanaleve... Lexo më shumë

Bypass Fier

Kompanis Elmazaj ju besua 23+100 km te autostrader "Bypass i Fierit" per realizimin e shtresave nga... Lexo më shumë

Rehabilitimi i Lumit të Tiranës

Projekti per rehabilitimin e Lumit te Tiranes dhe berjen e argjinaturave mbrojtese shkon ne vleren 15 milion EURO, financuar nga... Lexo më shumë

Rruga Fusharrez-Rreps

Kontraktori i projektit te Rruges Fusharrez-Rreps, i besoj kompanise tone fazen e pare te projektit... Lexo më shumë

Rehabilitimi i Azotikut Fier & Petrolifera Vlore

Rehabilitimi i Azotikut te Fierit dhe Petroliferes Vlore. Ne kete projekt ndryshe nga cdo here qe jemi mesuar te ndertojme... Lexo më shumë