ACS 03 Kompresori
Gazësjellësit TAP, Seman, Fier

Përshkrimi

Në projektin e sheshit të kompresorit të gazësjellësit TAP, Seman, Fier jemi angazhuar në fazen e parë të projektit për përforëcimin e tokes, vendin në të cilin do të ndërtohen objektet për kompresorin. Detyrat tona ishin të respektonim cdo standart të kërkuar nga TAP, në një kohë rekord për të bërë lëvizjen e dherave. Në objekt janë sjell mbi 300 mijë m3 material mbushës dhe janë gërmuar mbi 100 mijë m3 material i bute.

Fotogaleri