Rehabilitimi i Azotikut Fier & Petrolifera Vlore

Përshkrimi

Rehabilitimi i Azotikut te Fierit dhe Petroliferes Vlore. Ne kete projekt ndryshe nga cdo here qe jemi mesuar te ndertojme na u besua prishja e objekteve te amortizuara dhe rehabilitimin e zones. Heqja e bimesise dhe sistemimi i rrugeve te brendshme te uzines.

Fotogaleri