Rruga Fusharrez-Rreps

Përshkrimi

Kontraktori i projektit te Rruges Fusharrez-Rreps, i besoj kompanise tone fazen e pare te projektit e cila konsistonte ne skarifikimin e shtreses se asfaltit egzistues dhe me pas rimbushje me shtresa te trupit te rruges deri ne pregatitjen per asflat. Detyra jone ishte hapja dhe ngjesja e materialit te shtresave duke i garantuar kontraktorit cilesi dhe shpejtesi. Nje projekt i realizuar ne kohe rekord

Fotogaleri